Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na střední škole.

Dne 19 9. od 17:00 hod. se na hollarce koná den otevřených dveří pro uchazeče o studium v prvním ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020. Rádi Vás seznámíme se školou, učebními plány a přípravnými kurzy.

Program dne otevřených dveří:

v 17:00 zahájení a základní informace o studiu a přijímacím řízení

poté prohlídka školy

Druhý den otevřených dveří plánujeme na 31. 10. opět v 17:00.