Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Pořádáme druhý den otevřených dveří

Ve středu dne 31. 10. od 17:00 hod. se na hollarce koná den otevřených dveří pro uchazeče o studium v prvním ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020. Rádi Vás seznámíme se školou, učebními plány a kritérii pro přijímání.

Program dne otevřených dveří:

v 17:00 zahájení a základní informace o studiu a přijímacím řízení

poté prohlídka školy