Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Informace o přijímání studentů na vyšší odbornou školu.

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2, vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy talentovou zkoušku do vzdělávacího programu:

82-41-N/11 Interaktivní grafika a 82-41-N/07 Kresba a ilustrace v médiích

Termíny talentové zkoušky:

11. 6. nebo 12. 6. 2018, pohovor pro pozvané 13. 6. 2018

Kriteria přijetí pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019

Součástí talentové zkoušky je hodnocení domácích prací, praktická talentová zkouška a pohovor. K pohovoru zve škola ty, kteří budou vybráni na základě výsledků praktické talentové zkoušky.

 

Domácí práce (oba obory vzdělání)                                                    … max 25 bodů

Zájemci o studium oboru Interaktivní grafika doručí do vrátnice školy (do 4. 6. 2018)  10-20 domácích prací uložených na CD, DVD, (např. kresby, malby, grafiky, storyboardy, animace, grafický design, fotografie prostorových prací, apod.) formáty souborů: JPG, JPEG, EXE, SWF aj.

Zájemci o studium oboru Kresba a ilustrace v médiích doručí do vrátnice školy (do
4. 6. 2018) domácí práce v rozsahu 10-20 ks (kresby, malby, grafiky, storyboardy, fotografie trojrozměrných prací apod.) v podepsaných deskách.

 

Praktická talentová zkouška pro obor vzdělání Interaktivní grafika

 

 1. úkol: kresba hlavy 1:1, A3, uhel, tužka, rudka – 2 hod.               … max. 75 bodů
 2. úkol: kreslený, nebo malovaný příběh (komiks), barevný A3 – 2 hod.
                                                                                                    … max. 75 bodů
 3. úkol: test – dějiny umění – 30 min.                                              … max. 20 bodů
  přestávka 12.30 h. – 13.00
 1. úkol: logo, skica černobíle – 1 hod.                                             … max. 75 bodů

Pohovor (pro pozvané)                                                                      … max. 50 bodů

Praktická talentová zkouška pro obor vzdělání Kresba a ilustrace v médiích 

 1. úkol: kresba hlavy 1:1, A3, uhel, tužka, rudka – 2 hod.                … max. 75 bodů
 2. úkol: kreslený, nebo malovaný příběh, barevný, A3 – 2 hod.      … max. 75 bodů
 3. úkol: test – dějiny umění – 30 min.                                              … max. 20 bodů
  přestávka 12.30 h. – 13.00                        
 1. úkol: iniciála, barevně – 1 hod … max. 75 bodů

Pohovor (pro pozvané)                                                                       … max. 50 bodů

 

Co s sebou na talentovou zkoušku (pro oba obory): prkno nebo podložka min. velikosti A3, pravítko, lepicí páska, tužky, rudka, uhel, barvy temperové nebo akvarelové, plastická guma, nádoba na vodu, černá tuš, fixy, apod. 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je 130. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Bude přijato maximálně 12 nejúspěšnějších uchazečů do oboru vzdělání Interaktivní grafika a 12 nejúspěšnějších uchazečů do oboru vzdělání Kresba a ilustrace v médiích.

Přihlášku je nutné podat do 30. května 2018. K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii vysvědčení z třetího ročníku střední školy nebo gymnázia (pokud uchazeč přichází přímo ze střední školy nebo gymnázia) nebo ze čtvrtého ročníku střední školy nebo gymnázia (pokud uchazeč přichází až po absolvování střední školy nebo gymnázia, např. ze zaměstnání) a ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud nebude uchazeč mít maturitní vysvědčení v době podání přihlášky, je nutné poslat ověřenou kopii poštou později nebo ho přinést s sebou na talentovou zkoušku. Ředitel školy dále vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, které potvrzuje praktický lékař uchazeče na přihlášce. Termín talentové zkoušky si vybere uchazeč sám, škole ho nemusí sdělovat. 

V Praze dne 14. 2. 2018 

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel školy

 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium bude v pondělí 16. 4. 2018 od 17:00 h.