Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Oznámení výsledků 2. kola talentové zkoušky na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu pro šk. rok 2018/2019

Po 2. kole talentové zkoušky na obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu byl přijat uchazeč s reg. číslem 300. Uchazeč potvrdí svůj zájem k nástupu na školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 31. 5. 2018. Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, vzdává se práva být přijat ke studiu.

Uchazeč s reg. č. 301 neplnil podmínky přijímacího řízení (obdržel méně než 120 bodů). Škola tomuto uchazči zašle rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Další informace Vám poskytne ing. Lenka Rygerová, tel. 272 111 224 nebo e-mail: info@hollarka.cz.