Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Střední odborná škola

Ak. mal. Jan Trunda (zástupce pedagogů)
Světlana Júnová (zástupce rodičů)
PhDr., MBA Gabriela Pecičová, ODS (zástupce zřizovatele)
Bc. Marta Vrabcová (zástupce zřizovatele)

Vyšší odborná škola

MgA. Jan Šajbidor (zástupce pedagogů)
Martina Dohnalová (zástupce studentů VOŠ)
Zdeněk Kupec, ODS (zástupce zřizovatele)
PhDr., MBA Gabriela Pecičová, ODS (zástupce zřizovatele)

Zápis z rady školy konané 21. 10. 2015