Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel

Ing. Lenka Rygerová

zástuplkyně ředitele

Ing. Jitka Dostalíková

    ekonomka

    Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

    vedení VOŠ

    MgA. Jan Šajbidor

    vedení výtvarné katedry