Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Ak. mal. Bohumír Gemrot

ředitel

Ing. Lenka Rygerová

zástuplkyně ředitele

Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

vedení VOŠ

MgA. Jan Šajbidor

vedení výtvarné katedry

Mgr. Ivana Kochová

sekretariát

Renáta Mattanelli

hospodářka

Ing. Jitka Dostalíková

ekonomka