Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Plán školního roku 2017 – 2018

28. 8.                              nástup správní zaměstnanci
30. 8. 9.00 hod.              nástup do zaměstnání, PEDAGOG. PORADA SUŠ a VOŠ,                                        výtvarná katedra
30.8.                               informační schůzka k výstavě u Zlatého kohouta

Září

4. 9. 9.00 hod.                zahájení školního roku
od 9.30                           schůzka studentů s třídními učiteli
5. 9. 8.00 – 12.00 hod.    práce s třídními
6. 9.                                výuka podle rozvrhu
7. 9.                                vernisáž výstavy plast. oborů SŠ v Galerii u Zl. kohouta
1. 9. – 20. 9.                    státní maturita podzim 2017
5. 9. – 9.00. hod.            opravné zkoušky / VOŠ /
11. 9. – 10.30. hod.          klauzura / VOŠ /
18. 9. – 22. 9.                  3. roč. SŠ mal. plenér Kamenický Šenov (Novotná, Klas)
11. 9. od 9.00 hod.          absolutoria VOŠ IG /knihovna/
do 15. 9.                         dokončit klasifikaci a praxe VOŠ
do 19. 9.                         3. roč. VOŠ IG odevzdá témata pro praktickou AP
20. 9. – 24.9.                  4. roč. SŠ a 2. roč. VOŠ IG, mal. plenér Hluboká n. V.
                                      (Holá, Brůhová, Prudíková)
20. 9. 17.00 hod.            den otevřených dveří SUŠ
do 27. 9.                        dokončit doklasifikace SUŠ
28. 9.                             státní svátek
29. 9.                             ředitelské volno

Říjen

10. 10. – ve 13.00           PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ, tématické plány
26. 10. – 27. 10.             podzimní prázdniny
28. 10.                          státní svátek / sobota /
do 29. 10.                     zaslat výroční zprávu zřizovateli
do 31. 10.                      vyhlásit talentovou zkoušku SŠ
27. 10. – 31. 10.             Designblok 2017

Listopad

14. 11. ve 14.00              PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ
14. 11. v 17. 00 hod.       třídní schůzky SŠ
17. 11.                            státní svátek
23. 11 – 25. 11.               Schola Pragensis - přehlídka pražských škol
Do 30. 11.                      odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

Prosinec

do 1. 12.                        odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce /řediteli školy/
23. 12. - 2. 1. 2018        vánoční prázdniny
Do 31. 12.                      inventura hmotného majetku

2018


leden

3. 1.                              nástup do školy 2. pololetí
3. 1. – 23. 1.                  zkouškové období VOŠ IG, KI (1., 2., 3. roč.)
8. 1. – 9. 1.                    talentové zkoušky SUŠ
15. 1. – 19. 1.                 klauzurní práce SUŠ
24. 1.                           zahájení letního semestru
15. 1– 2. 2.                    praxe 2. roč. IG VOŠ
23. 1. 13.00                  PEDAGOGICKÁ PORADA SUŠ
23. 1. – 9.00                 klauzury Interaktivní grafika (2. roč.)
24. 1. – 9.00                 klauzury Kresba a ilustrace v médiích (2. roč.)
25.1. – 8.00                  klauzury Interaktivní grafika (1. roč.)
31. 1.                            vysvědčení SŠ


Únor

2. 2.                             pololetní prázdniny SŠ
5. 2. – 11. 2.                  jarní prázdniny
12. 2.                           zahájení letního semestru pro 2. roč. IG VOŠ
12. 2.                           dokončení klasifikace VOŠ
13. 2. ve 13.00             PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ

Březen

27. 3. – v 18.00 hod.    kino Aero 1. roč. VOŠ
29. 3. – 2. 4.                velikonoční prázdniny + velik. Pondělí

Duben

11.4.                             maturitní PP z českého jazyka, příp. z cizího jazyka
16. 4. v 17.00               den otevřených dveří VOŠ (IG, KI)
24. 4. ve 14.00            PEDAGOGICKÁ PORADA a závěrečná 4. roč. SŠ

Květen

1. 5 – 6. 5.                   Anifilm Třeboň
2. – 15. 5.                    písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro
15. 5. a 18. 5.              odevzdání pís. absolventské práce v dig. podobě
14. 5. – 25. 5.              praktická maturitní zkouška
28. 5. – 1. 6.                svatý týden 4. roč. SŠ
4. 6. – 8. 6.                 ústní maturitní zkoušky
4. 6. - 22. 6.               zkouškové období 1., 2., roč. VOŠ
21. 5. – 8. 6.                zkouškové období 3. roč. VOŠ
18. 6. – 22. 6.              klauzurní práce SUŠ
do 31. 5.                     přihlášky na VOŠ

Červen

1. .6                            odevzdání absolventské práce VOŠ
Do 4. 6.                      odevzdání domácích prací VOŠ k TZ
4. 6.                           instalace absolventských prací VOŠ
5. 6.                           porada VOŠ
11. 6. – 15. 6.              volný týden VOŠ 3. roč.
11.. 6. - 12. 6.             talentové zkoušky VOŠ IG, KI
13. 6.                         pohovory
do 20. 6.                   maturitní vysvědčení
18. 6. – 22. 6.             ABSOLUTORIA VOŠ
25. 6. v 9.00              klauzury 2. roč. IG
26. 6. v 8.00              klauzury 1. roč. VOŠ IG
27. 6. v 8.00              klauzury 1. roč. VOŠ KI
18. 6. – 6. 7.               praxe 1. VOŠ IG
25. 6.                        závěrečná PEDAGOGICKÁ PORADA VOŠ a SŠ
29. 6.                        ukončení vyučování ve 2. pololetí.