Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Litografie

Obecný cíl

 

   Cílem předmětu je naučit žáka teoreticky i prakticky ovládat tiskovou techniku litografie. Žáci získají znalosti z technologie litografického tisku, poznatky o litografických strojích a nástrojích a materiálech používaných v litografii.

 

 

Charakteristika učiva

 

   Litografie je jednou z mnoha grafických tiskařských technik, které se na škole vyučují. Je součástí vzdělávací oblasti Technologická a technická tvorba a Návrhová a realizační tvorba.

 

 

Pojetí výuky

 

   Předmět Litografie se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku s dotací dvou hodin týdně. Ve třetím ročníku se probírá veškerá teoretická příprava, kde se žáci seznámí se všemi důležitými informacemi o celé oblasti tisku a polygrafie. Teoretické vědomosti, které získají, jsou postupně rozšířeny o praktické provádění tisku na kámen. Při práci získají manuální zručnost, která jim ve čtvrtém ročníku umožní realizovat své vlastní vícebarevné výtvarné návrhy.

 

 

Hodnocení výsledků

 

   Žáci jsou hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení. Zvláštní důraz je kladen na aktivitu při vyučování. Součástí hodnocení jsou vědomostní testy z teoretických znalostí. Hodnotí se i zvládnutí samostatného úkolu.