Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Učitelka předmětu Tělesná výchova

absolventka PdF MU v Brně a PdF UK v Praze

Kontakt: sekretariat@hollarka.cz