Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Základy filmové tvorby

V prvním semestru předmětu jsou studenti seznamováni s tvorbou filmu a hodiny Střihu a videa slouží jako podpurný předmět při tvorbě animovaného krátkého filmu na společné téma. Na praktickém příkladu jsou seznámeni se všemi základními kroky, které vznik filmu provázejí. V první fázi se jedná o nalezeního optimálního námětu, který je následně rozpracován do technického scénáře. Na základě scénáře pak studenti v hodinách Multimediálního ateliéru realizují svůj animovaný film. Během výroby animací jsou seznamováni s principy střihu, prací se zvukem a hudbou. V obecné rovině jsou pak obeznámeni se základy filmové produkce, distribuce, archivace. Druhý semestr je pak věnován základům historie animovaného filmu, rozboru filmů a dalším praktickým cvičením a ukázkám ze světové a české filmové tvorby.