Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Učitel předmětů Figurální kreslení, Modelování a Invenční kreslení

sochař - restaurátor - výtvarník - zasloužilý učitel

Na Hollarce učí od roku 1987, tzn. že za 31 let mu prošlo rukama více jak 2000 studentů střední školy, vyšší školy a dříve i školy večerní. Na střední škole učí předměty Modelování a Figurální kreslení a na vyšší škole předmět Invenční kreslení.


Jeho výuka je živá, impulzivní a důsledná. Snaží se studenty vést především k zodpovědnosti a samostatnosti, ale zároveň je učí vnímat výtvarné umění s určitým nadhledem a nadsázkou, aby pro ně zůstávalo spíše oblíbeným koníčkem nežli unaveným a vyčerpaným koněm.

tel - 723 559 459