Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Počítačová grafika - předmět VOŠ

Obecný cíl předmětu

Předmět Počítačová grafika umožňuje studentům realizaci vlastního či zadaného grafického návrhu. Cílem je maximální využívání nejnovějších digitálních technologií v oblasti grafického designu.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

  • získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti počítačové grafiky
  • dokázali rozlišit konkrétní tiskové technologie a zvolili správný postup zpracování daného návrhu
  • získali komplexní představu o digitálních médiích
  • pochopili souvislosti mezi jednotlivými obory uplatňujícími se v rámci grafickém designu
  • byli připraveni na vstup do profesionální praxe v oblasti grafického designu

 

Charakteristika učiva                                                                                   

   Jedná se o povinný předmět, který je součástí profilové maturitní zkoušky v rámci maturitního předmětu Technologie. Počítačová grafika je v rámci vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů zahrnuta v Technologické a technické přípravě a Návrhové a realizační tvorbě.